czwartek, 18 czerwca 2020

Zabawa dla całej rodziny "Głowa pełna czasowników"

Do zabawy będą potrzebne: 

• kartki papieru, 

• coś do pisania - długopisy lub pisaki, Jak się bawić? 

Zabawa polega na tym, aby wymienić jak najwięcej czynności kojarzących się 

z danym zawodem. 

Po kolei (bądź według innej ustalonej zasady) każda z osób biorących udział 

w zabawie wymienia jeden, wybrany przez siebie zawód, np. nauczyciel. 

Zadaniem wszystkich uczestników jest wypisanie na kartkach czynności 

związanych z tym zawodem (w tym przypadku nauczycielem). Można 

wcześniej ustalić czas, jaki jest dany na burzę mózgów. Za każdą poprawnie 

zapisaną czynność jest punkt. 

Osoba mająca najwięcej punktów wygrywa!

 Co robi więc nauczyciel? 

Sprawdza obecność, robi sprawdziany, uczy, wstawia oceny do dziennika, itp.

 

Zaproś do zabawy domowników :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz